Har du något att sälja?

Med AdRapid producerar du snabbt annonser och digitalt material för distribution. Skapa banners och stillbilder för din annonsering online och i print. Uppdatera och variera dina sociala medier, hemsida och butiksskärmar med säljande budskap. Utnyttja videoformatet för annonsering på Youtube, Webb-TV, TV och Digital Signage.

Video

Video växer kraftigt som annonsformat på webben, framförallt tack vare Youtube. Att annonsera med video ger inte bara en rikare upplevelse för betraktaren utan även högre konvertering och ökad SEO-ranking.

Med AdRapid kan du dessutom beställa olika format för olika platser, tex för webb-video, TV-reklam eller digital signage (Butiks-TV).

Butiks-TV

Skärmar, skärmar, skärmar. Överallt poppar de upp, både utomhus och inne i butiker. AdRapid gör det mycket enkelt för dig att skapa och fylla dina reklamplatser/skärmar med säljande innehåll! Du kan skapa olika längder på dina videos samt både stående och liggande format.

Banners

Banners är fortfarande det mest använda annonsformatet online. Google, Tradedoubler, digitala tidningar, bloggar m.m. har alla tillgång till ytor där du kan annonsera med banners.

Retargeting, (där man når de som besökt din hemsida), blir allt vanligare. För att inte missa stora delar av dina intressenter så behövs väldigt många annonsstorlekar.

Ett vanligt problem kan därför vara tidsåtgången för den som vill producera banners. Detta då det ofta behövs många storlekar och flera format per storlek, som tex en gif-fil om betraktares telefon/surfplatta/dator inte kan läsa flash.

Med AdRapid får du ut alla storlekar och format på en enda beställning vilket sparar oerhört mycket tid, frustration och pengar!


Mobilannonser

Internetannonsering är det annonssegment som växer starkast och inom internetannonsering är mobil, (tillsammans med video), det som ökar mest. Både Google och Tidningarna ser en stor ökning inom mobilannonsering och många erbjuder annonsstorlekarna S, M och L. Samtliga storlekar kan du skapa med AdRapid som dessutom ger dig en rörlig annons även på mobil!

Med AdRapid kan du enkelt skapa en genomgående kampanj för både mobil, surfplatta och dator.

Stillbilder

Stillbilder används såklart fortfarande i företags annonsmix. För dig som gärna annonserar både online och i tryck är AdRapid riktigt tidseffektivt.

Det finns dock stor användning för stillbildsannonser även online. Tex om du vill annonsera på Facebook eller ligga och synas bredvid Youtube-spelaren när någon tittar på, ett för ert erbjudande relevant, videoklipp.


Printannonser

Med AdRapid kan du skapa en röd tråd i hela ditt kampanjupplägg. Printannonser kan vara en viktig del för att skapa helheten då de hjälper till att driva besökare till din hemsida. Bedriver du försäljning mot vissa marknadssegment så kan printannonser i utvalda branschtidningar bli mycket värdefullt. Besökare från branschtidningar till web konverterar i större utsträckning!

Landningssida

För dig som önskar en separat kampanjsida gör AdRapid även det jobbet. Våra landningssidor är byggda för att tydligt informera och konvertera till köp. Våra kampanjsidor (landningssidor) kan såklart också optimeras för sökmotorerna.


login